H L A V A  Rudolf

1911 - 1988

Český sběratel, bibliofil, sběratel kramářských tisků, učitel, městský archivář a kronikář v Semilech

Praha: KNM -  cca 200 sv. (odborná literatura)

Charakteristika a historie: rozsáhlá sbírka kramářských tisků (10 tisíc), 200 rukopisných i tištěných zpěvníků, modlitby, drobné nábož. tisky, kuplety a šlágry. Součástí fondu je i  knihovna odborné literatury související se sběratelskými zájmy a s historií,  sbírka filigránů. Sbírky zakupeny pro NM v r. 1989 a 2003. Postupně zpracováváno, především sbírka kramářských písní.

Literatura:

KLACEK, M. Sbírky Rudolfa Hlavy v Knihovně Národního muzea. Praha: s.n., 2006. 20 s.