H E Y D U K Adolf

1835-1923

Český básník

Písek: Prácheňské muzeum - 3394 sv.

Charakteristika a historie: převážně díla z krásné literatury, především poezie, všechna česká vydání původní a přeložené beletrie od 70. let 19. století do 1914. Hálkova báseň „V přírodě (vydání 1876) s kritickými, tužkou vepsanými glosami A. Heyduka, otazníky nad novotvary, vykřičníky, podtrhávání; vazby červené (Raisovy spisy), na 600 dedikovaných exemplářů (Vrchlický, Jirásek, Čech, Mokrý, Sova, Toman, Herites, Sládek), vydání děl slovenských autorů a knih o Slovensku. Knihy věnované Heydukově ženě Emilce.. Kompletní řady literárních a kulturních časopisů (Světozor, Květy...). Knihy byly vydány v 19. a na počátku 20.stol. Hejdukova manželka Emilie odkázala knihovnu společně s celým majetkem městu Písku, odtud ji převzalo městské muzeum. Knihovna je uvedena v Centrální evidenci sbírek MK ČR. 

Literatura:

KHEL, R. Knihovna Adolfa Heyduka. Čtenář. 1997, č. 49, s. 30

Ministerstvo kultury České republiky. Ministerstvo kultury České republiky [online].  Praha: MK ČR, c2007 [cit. 2009-06-07].  Centrální evidence sbírek. Podsbírky - oborové části evidovaných sbírek. Dostupný z WWW: http://ces.mkcr.cz/cz/psb.php