J U N G M A N N Antonín

1775 - 1854

Český lékař - porodník

Praha: II. gynekologicko-porodnická klinika I.lékařské fakulty UK v Praze - 500 sv.

Charakteristika: spisy lékařské, zejména z Jungmannova oboru. Nejstarší spis z r. 1561 (Schwangerer Frawen Rosengarten od G Rytta), díla kasiků porodnictví, Schurigo Embryologica historicko-medica (1732), Aforismy H. Boerhava, Albertus Magnus, díla Baudelocqua, Levretova, ilustrovaná vydání, pediatrické monografie („Pediatriue" z r. 1785), časopis Archiv fur Geburtshilfe, zvláštní pozornost vyžadující texty na okrajích knih a na vevázaných listech (lékařské recepty, žalmy).

Literatura:

SÝKOROVÁ., J Jungmannova knihovna. Sborník lékařský. 1996, roč. 97, č. 2, s. 259-273.

DOLEŽAL, A. Kulturní poklady Gynekologicko-porodnické kliniky VFN. Nemocnice: Informační bulletin. 2000, s. 3-9.