N E R U D A Jan

1834 - 1891

Český básník, novinář a spisovatel, fejetonista, autor Povídek malostranských

Praha: KNM - 3504 sv. (2493 titulů)

Charakteristika a historie:  česká beletrie, básně a prózy, cestopisy, průvodce po lázních (rukopisné poznámky v knihách čtených před jejich návštěvou). Tematicky široký sortiment literatury  a tištěných pramenů v rozmanité formální podobě knih, brožur a tiskovin používaných spisovatelem při přípravě fejetonů. Dále básně a prózy Nerudových současníků a současnic v různých vydavatelských formách. Značné množství knih „nerozřezaných" . Získáno poč. 20. stol. od Akademického domu v Praze, do r. 1962 součást Literárního archivu. Zkatalogizováno v roce 1963; lístky označené "Neruda" vřazeny do Generálního jmenného katalogu; fond zapsán v Centrální evidenci sbírek MK ČR.

Literatura:

BENEŠ, B. O knihovně Nerudově. Národní listy. 1892, roč. 32, č. 329, 28. 11., s. 1. 

Co je s Nerudovou knihovnou? Národní listy. 1907, roč. 47, č. 134, 16. 5. s. 1.

KHEL, Richard: Kniha proti světlu. Poselství papíru. Praha : Karolinum 1999, s. 286-287.

KHEL, R. Osud knihovny Jana Nerudy. Čtenář. 1996, č.48, s. 169.

MASÁK, J. Nerudova knihovna. Samostatnost. 1929, roč. 24, č. 28, 12. 7., s. 1.

NOVÁK, A.: Jan Neruda a kultura knihy. Knihomol. 1917-1918, č. 1 s. 4-9.

NOVOTNÝ, M. Jan Neruda a kultura knihy. Knihomol. 1917-1918, č. 1, s. 4-9.

NOVOTNÝ, M. Knihovna Jana Nerudy. Marginalie. 1934, roč. 8, č.6, s. 95-97.

NOVOTNÝ, M. Knihovna po básníkovi. Národní listy. 31. 8. 1929, s. 1-2.

ŠTORKÁN, K.; KALINA, V. Knihovna novináře Jana Nerudy. Knihovna. 1954, roč. VII, č. 7, s.  203-205.