L A N G E R Eduard

1852 - 1914

Český ethograf, továrník v Broumově, sběratel starých tisků, autografů a bibliofilií, budovatel a majitel soukromé knihovny pokádané za největší svého druhu v Rakousku-Uhersku

Praha: KNM - cca 6000 sv.

Charakteristika a historie:  historická část  (cca 5500 sv.) většinou latinské a německé tisky 16.-18. století, několik českých tisků, inkunábulí. Odborná knihovna (cca 490 svazků z původních 1600) dějiny knihtisku, bibliografie, biografická lexikální díla, adresáře, aukční katalogy, soupisy inkunábulí atd. Předáno 1950 památkovou péčí - výběr ze svozu na Sychrově cca 10 000 svazků; předán též lístkový katalog, který vytvořil Walter Dolch - knihovník Langrovy knihovny v l. 1911-1914. (Dolch knihovnu systematicky rozšiřoval, uspořádal a vytvořil její systém jejích katalogů. V l. 1949-1950 převzala knihovnu Národní kulturní komise, knihovna byla převezena na Sychrov a po nabídkovém řízení pravděpodobně zlikvidována.) Po předání byly získané knihy vytříděny, a část předána Knihovně AV, část antikvariátu. Nezpracováno, lístkový tématický katalog W. Dolcha zřejmě neodpovídá převzatému výběru.

Literatura:

DOLCH, W. Der Druckerkatalog der Dr. Eduard Langerschen Bibliothek in Braunau in Böhmen. Braunau: s.n., 1913.

DOLCH, W. Bibliographie der österreichischen Drucke des XV. und XVI. Jahrhunderts. Bd.1,  Heft 1. Wien: s.a., 1913.

DOLCH, W. Bestimmungen der Dr.Ed.Langerschen Bibliothek über Bucheinbände, ihre Erhaltung und Katalogisierung. Zeitschrift für Bibliothekswesen. 1913, 30, s.69-77

DOLCH, W. Geschichte und Einrichtung der Dr. Eduard Langerschen Bibliothek in Braunau in Böhmen. Braunau:s.n., 1912