K A L A Š O V Á  Marie

1854 - 1937

Česká překladatelka, publicistka

Praha: KNM - 550 sv.

Charakteristika a historie: převážně česká, německá, francouzská a italská beletrie. Katalogizováno v r. 1972, lístky v Generálním jmenném katalogu, razítko "Knihovna M. Kalašové".