J I R U Š Bohuslav

1841 - 1901

Český univerzitní mineralog, profesor farmakologie na lékařské fakultě UK, jednatel společnosti NM

Praha: KNM - cca 1400

Charakteristika a historie: lékařská a zdravovědná literatura včetně vlastních spisů, botanické odborné publikace, ročenky, kalendáře a periodika, tisky 17. a 18. st., převážně německy, ale i francouzsky a anglicky. Odkaz z r. 1901. Knihy označeny podpisovým razítkem nebo razítkem „Knihovna Bohuslava Jiruše". Katalog je součástí Generánlího katalogu, fond vcelku na signatuře 9.