B A Č K O V S K Ý František, pseudonymy Vlastimil Benátský, J. Procházka, František Černý

1854 - 1908


Český nakladatel, knihkupec a spisovatel

Praha: KNM - 773 sv.

Charakteristika a historie:  vlastivědná literatura česká i německá, časopisy, aukční katalogy; literatura až do r. 1948 t. j. do ukončení činnosti nakladatelství. Zkatalogizováno v roce 1973, katalogizační lístky zařazeny do generálního katalogu a označeny razítkem „Knihovna F. Bačkovského".