H A R R A C H Jan Nepomuk

2. 11. 1828 - 12. 12. 1909

Český statkář a podnikatel, vlastenec, politik, publicista, předseda Společnosti muzea Král. Čes.a kurátor Matice české

Praha: KNM - 1162 sv.

Charakteristika a historie: převážně spisy české, dále řada prací ve slovanských jazycích a několik německých děl, monografie a periodika. Filologie, etnografie, přírodní vědy a beletrie. Katalogizační lístky zařazeny v Generálním jmenném katalogu s označením "Harrach" před signaturou, katalogizováno v roce 1943.