N Á P R S T E K  Vojtěch

1826  - 1894

Český sběratel, národopisec, vlastenec

Praha: Knihovna Náprstkova muzea NM - 60.000 sv.

Charakteristika: knihovna zachována v původním interiéru v domě "U Halánků". Hus, Tyl, Mácha, Němcová, Erben, Puškin, Shakespeare, Goethe, knihy výstřižků (crap-books), 35 ročníků Times 1859-1893, soubor 475 diagramů. Soudobá česká literatura, zahraniční literatura, literatura technická, množství českých i zahr.společenských periodik, dnes tématicky výjimečná sbírka soudobé literatury a zdrojů o soudobé společnosti a kultuře. Knihovna osobní, z níž se zachovalo několik knih z Náprstkových studentských let, přerostla v knihovnu poloveřejnou. V současnosti knihovna prezenčně přístupna veřejnosti, historický interiér pouze při slavnostních příležitostech.

 

Literatura:

SECKÁ, M. Vojtěch Náprstek a jeho knihovna. Knihy a dějiny. 1994, č. 1, s. 31-37.

KHEL, R. Knihovna Vojty Náprstka. Čtenář. 1979, č. 31, s. 300.

KOTTNEROVÁ, L. Náprstkova knihovna. České knihovnictví. 1900, č. 2, 38-50.