M E T E L Á K Alois

1897 - 1980

Český sklářský výtvarník, pedagog Odborné sklářské školy v Železném Brodě, organizátor uměleckého života

Železný Brod: torzo knihovny v soukromém vlastnictví  - 126 sv.

Charakteristika:  knihovna jako celek neexistuje (podklady pro soupis poskytl železnobrodský sběratel a obdivovatle A. Meteláka, část knih vlastní manžel autorky seminární práce). Torzo knihovny obsahuje literaturu z let 1913 - 1969, převažují bibliofilie od Aloise Chvály (grafik, typograf) - Bezruč, Seifert, Olbracht, Březina, Klostermann; dále bibliofilie od dalších vydavatelů (Deml, Tzara, Čapek, Nietzche, Remarque), odborná sklářská literatura, knihy projevů a statí politiků ovlivňujích dobu  (Masaryk, Beneš, Marx, Churchil, Trockij). Známky vlastnictví a čtenářství.

Literatura:

BJAČKOVÁ, D. Alois Metelák.  Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2006, 11 s.