K A L Á B Method

1885  -  1963

Český typograf, vydavatel, ředitel Průmyslové tiskárny v Praze

Praha: Knihovna NM - 3098 sv.

Charakteristika a historie:  odborná literatura typografická, knižní umění, zahraniční krásné knihy, typografická a knihovědná periodika, knihy o písmu a jeho tvorbě, Kalábovy tisky, knižní grafika, knihy vytvořené Kalábem se seznamem podle výstavy v Muzeu knihy ve e Žďáru nad S. Část knihovny darována v r. 1960 Muzeu knihy, pozůstalost částečně darována a částečně zakoupena v r. 1964, 1973 a 1976. Lokální seznam z kopií katalogizačních lístků, katalogizační lístky nezařazeny do Generálního jmenného katalogu;  část (dodatek z r. 2004) v online katalogu Knihovny NM s označením "Kaláb" před signaturou.  

Literatura:

KHEL, R. 115 let od narození Methoda Kalába. Typografia. 2000, č. 2, s. 8.