A R B E S Jakub

1840 - 1914

Český spisovatel, novinář, redaktor Národních listů, autor romanet

Praha: KNM - 1059 sv.; Knihovna PNP: 270 sv.

Charakteristika a historie: knihy ve fondech KNM): česká a světová beletrie, poezie, dramata, životopisná díla, filozofické a historické spisy, dějiny umění včetně hudby,  cestovní průvodce, výroční zprávy, kalendáře, ediční plány, jazykové učebnice a slovníky, vlastní díla; vesměs 19. století. Věnování, vpisky. Po smrti J. A. byla knihovna doplňována o další vydání jeho spisů. V r. 1966 byla umístěna do depozitáře KNM Terezín II. Zkatalogizováno v l.1971-1972, lístky vloženy do GK s razítkem „Knihovna Jakuba Arbesa" před signaturou; fond zapsán v CES (Centrální evidence sbírek MK ČR).  V PNP uložena menší část knihovny, získaná darem v r. 1985. Tato obsahuje především publikovaná vydání Arbesova díla, tištěná za Arbesova života i vydání doplňovaná po jeho smrti. V několika málo svazcích vpisky.

Literatura:

VORLÍČKOVÁ, B. Osobní knihovna Jakuba Arbesa, jeho práce s knihou a jejími složkami a kniha v jeho díle. Diplomová práce (Mgr.) -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2005. 125 s.