H L A D K Ý, Josef

moravský nakladatel a tiskař, knihkupec, knižní umělec, sbaěratel, vydavatel knih pro mládež a překladové beletrie v Praze a bibliofiských tisků v Hranicích na Moravě, spoluzakladatel časopisu Bibliofil

13. 1. 1885 - 18. 2. 1960

Praha: KNM - 522 sv.

Charakteristika: knihovna zakoupena v r. 1968 a 1974, v r. 1978 dokoupen soubor grafiky. Zkatalogizováno, katalogizační lístky nezařazeny do GK, uloženy v krabici označené  "Menhart-Hladký".