PAROLEK, Radegast

1.12. 1920 -

prof. Vysoké školy ruského jazyka a literatury, liter. historik a překladatel zejména z litevštiny a lotyštiny

Praha: KNM -  cca 1000 sv.

Charakteristika: literatura a liter. historie různých, převážně slovanských národů někdejšího Sovětského svazu, vlastní díla; uloženo v původním uspořádání a nábytku. Darováno do NM v r. 2007. Nezpracováno.