J U N G M A N N, Antonín

19.5. 1775 - 10.4.1854

český lékař - porodník

Praha: II. gynekologicko-porodnická klinika I.lékařské fakulty UK v Praze - 500 knihovních jednotek.

Charakteristika: spisy lékařské, zejména z Jungmannova oboru. Nejstarší spis z r. 1561 (Schwangerer Frawen Rosengarten od G Rytta), díla kasiků porodnictví, Schurigo Embryologica historicko-medica (1732), Aforismy H. Boerhava, Albertus Magnus, díla Baudelocqua, Levretova, ilustrovaná vydání, pediatrické monografie („Pediatriue" z r. 1785), časopis Archiv fur Geburtshilfe, zvláštní pozornost vyžadující texty na okrajích knih a na vevázaných listech (lékařské recepty, žalmy). Clopapírové vazby, knížky opatřené papírem zvaným  „modrák", spisy v tuhých deskách opatřené škrobovým papírem.

Literatura:

Sýkorová., J Jungmannova knihovna. Sborník lékařský. 1996, roč. 97, č. 2, s. 259-273

Doležal, A. Kulturní poklady Gynekologicko-porodnické kliniky VFN. Nemocnice: Informační bulletin. 2000, s. 3-9