Osobní knihovny > Další dochované knihovny

Vysvětlivky

NK - Národní knihovna ČR

NM - Národní muzeum v Praze

KNM - Knihovna Národního muzea v Praze

PNP - Památník národního písemnictví v Praze

LA PNP - Literání archiv Památníku národního písemnictví v Praze

Sv. - svazky

 
Česká republika
Osobní knihovna

Marjana Abramowicze

Osobní knihovna

Šimona Adlera

Osobní knihovna

Jakuba Arbesa

Osobní knihovna

Ludvíka Aškenazyho

Osobní knihovna

J.Š. Baara

Osobní knihovna

Františka Bačkovského

Osobní knihovna

Joachima Barrande

Osobní knihovna

Eugeniusze Barwińského

Osobní knihovna

Eduarda Basse

Osobní knihovna

Ivo Beneše

Osobní knihovna

Bernarda Bolzana

Osobní knihovna

Tychona de Brahe

Osobní knihovna

Otokara Březiny

Osobní knihovna

Vendelína Budila

Osobní knihovna

Václava Budovce z Budova

Osobní knihovna

Pavly Buzkové

Osobní knihovna

Jaroslava Cermana

Osobní knihovna

Josefa Čapka

Osobní knihovna

Svatopluka Čecha

Osobní knihovna

Jaromíra Čelakovského

Osobní knihovna

Vratislava Černého

Osobní knihovna

J.V.Daneše

Osobní knihovna

Ladislava Danka

Osobní knihovna

Jakuba Demla

Osobní knihovna

Vladimíra Denksteina

Osobní knihovna

Bohuslava Duška

Osobní knihovna

Antonína Dvořáka

Osobní knihovna

Emy Destinnové

Osobní knihovna

Gelasia Dobnera

Osobní knihovna

Emila Felixe

Osobní knihovna

Josefa Floriana

Osobní knihovna

Ignáce Františka Fritze

Osobní knihovna

J.V. Friče

Osobní knihovna

Bedřicha Fučíka

Osobní knihovna

Viléma Gablera

Osobní knihovna

H.M.Gelasta Vodňanského

Osobní knihovna

Joannese Gilga

Osobní knihovna

Marie Glazbazňové

Osobní knihovna

Bohumila Haase

Osobní knihovna

Jana Nepomuka Harracha

Osobní knihovna

Rudolfa Havla

Osobní knihovna

Františka Heritese

Osobní knihovna

Adolfa Heyduka

Osobní knihovna

Jaroslava Heyrovského

Osobní knihovna

Rudolfa Hirsche

Osobní knihovna

Josefa Hladkého

Osobní knihovna

Rudolfa Hlavy

Osobní knihovna

Adolfa Hoffmeistera

Osobní knihovna

Aloise Hofmana

Osobní knihovna

Josefa Holečka

Osobní knihovna

Karla Högera

Osobní knihovna

F.A.Hory

Osobní knihovna

Vladimíra Hubky

Osobní knihovna

Marie Hübnerové

Osobní knihovna

Aloise Chvály

Osobní knihovna

Edvarda Jelínka

Osobní knihovna

Hanuše Jelínka

Osobní knihovna

Bohuslava Jiruše

Osobní knihovna

Ludmily Jiřincové

Osobní knihovna

Jaromíra Johna

Osobní knihovna

Antonína Jungmanna

Osobní knihovna

Františka Kadeřávka

Osobní knihovna

Methoda Kalába

Osobní knihovna

Marie Kalašové

Osobní knihovna

E.E.Kische

Osobní knihovna

Josefa Knapa

Osobní knihovna

Terezy Koseové-Dubrovské

Osobní knihovna

Bohuslava Koutníka

Osobní knihovna

Antonína Kratochvíla

Osobní knihovna

Zdeňka Kratochvíla

Osobní knihovna

Arno Krause

Osobní knihovna

Viktora Krause

Osobní knihovna

Jarmila Krecara

Osobní knihovna

Otokara Randy Kruliše

Osobní knihovna

Jaroslava Kvapila

Osobní knihovna

Vlastimila Kybala

Osobní knihovna

Ladislava Lábka

Osobní knihovna

K.A.Lautnera

Osobní knihovna

Jana Laichtera

Osobní knihovna

Eduarda Langera

Osobní knihovna

Bohumíra Lifky

Osobní knihovna

Josefa Lukasíka

Osobní knihovna

Františka Lutzowa

Osobní knihovna

Josefa Macůrka

Osobní knihovna

Jiřího Mahena

Osobní knihovna

K. H. Máchy

Osobní knihovna

Jaromíra Malého

Osobní knihovna

Miloše Martena

Osobní knihovna

T. G. Masaryka

Osobní knihovna

Oldřicha Menharta

Osobní knihovna

Aloise Meteláka

Osobní knihovna

Josefa Muldnera

Osobní knihovna

Matija Murka

Osobní knihovna

Vojtěcha Náprstka

Osobní knihovna

Josefa Nekoly

Osobní knihovna

Jana Nerudy

Osobní knihovna

Lubora Niederleho

Osobní knihovna

Josefa Nováčka

Osobní knihovna

Artura Nováka

Osobní knihovna

K.J. Obrátila

Osobní knihovna

Jana Otty

Osobní knihovna

Františka Palackého

Osobní knihovna

Radegasta Parolka

Osobní knihovna

Josefa Pelcla

Osobní knihovna

Václava Petra

Osobní knihovna

Čeňka Pinskera

Osobní knihovna

Václava Poláčka

Osobní knihovna

Jiřího Polívky

Osobní knihovna

Heinricha Rantzaua

Osobní knihovna

Karla Regala

Osobní knihovna

Kamilla Reslera

Osobní knihovna

Milana Rešetara

Osobní knihovna

Tomasze Ruśkiewicze

Osobní knihovna

Anny Rypáčkové

Osobní knihovna

Františka Řehoře

Osobní knihovna

Norberta Schreiera

Osobní knihovna

Jaroslava Schiebla

Osobní knihovna

Otomara Schillera

Osobní knihovna

Františka Schwarze

Osobní knihovna

Josefa Strnada

Osobní knihovna

Bedřicha Smetany

Osobní knihovna

A.F.Smirdina

Osobní knihovna

K.S. Sokola

Osobní knihovna

Josefa Sonberga

Osobní knihovna

Aloise Srdce

Osobní knihovna

Antonína Špeldy

Osobní knihovna

Josefa Svátka

Osobní knihovna

Farkase Szélly

Osobní knihovna

F.X. Šaldy

Osobní knihovna

Pavla Josefa Šafaříka

Osobní knihovna

Františka Šimáčka

Osobní knihovna

Janko Šlebingera

Osobní knihovna

J.F.Šmurla

Osobní knihovna

Fráňi Šrámka

Osobní knihovna

Richarda Štorcha

Osobní knihovna

Karla Teigeho

Osobní knihovna

Josefa Thomayera

Osobní knihovna

Jana Thona

Osobní knihovna

Josefa Toufara

Osobní knihovna

Karla Tůmy

Osobní knihovna

Miloše Tůmy

Osobní knihovna

Miroslava Tyrše

Osobní knihovna

Josefa Váchala

Osobní knihovna

J.R. Vilímka

Osobní knihovna

Rudolfa Vinaře

Osobní knihovna

Jana Voborníka

Osobní knihovna

Branka Vodnika-Drechslera

Osobní knihovna

M.V.Voighta

Osobní knihovna

Josefa Volfa

Osobní knihovna

Františka Vrby

Osobní knihovna

Jaroslava Vrchlického

Osobní knihovna

Augustina Vrzala

Osobní knihovna

Václava Wagnera

Osobní knihovna

Jiřího Wolkera

Osobní knihovna

Vojtěcha Wraného

Osobní knihovna

Otakara Zachara

Osobní knihovna

K. V. B. Zengera

Osobní knihovna

Julia Zeyera

Osobní knihovna

Aloise Zuckera

Osobní knihovna

Blahomíra Žahoura

Osobní knihovna

Jana Ladislava Živného

Osobní knihovna

L.K. Žižky

Osobní knihovna

Jaroslava Vlčka

Ve světě
Osobní knihovna

Susan B. Anthonyové

Osobní knihovna

Guillauma Apollinaira

Osobní knihovna

H.S. Ashbeeho

Osobní knihovna

Juraje Bobka

Osobní knihovna

Carrie Chapmanové Cattové

Osobní knihovna

Alby de Céspedes

Osobní knihovna

Vavrince Čaploviče

Osobní knihovna

Jána Ďuroviče

Osobní knihovna

Williama Faulknera

Osobní knihovna

P.O.Hviezdoslava

Osobní knihovna

Thomase Jeffersona

Osobní knihovna

Petra Jilemnického

Osobní knihovna

Františka Hečka

Osobní knihovna

Jamese Joyceho

Osobní knihovna

Franze Kafky

Osobní knihovna

A.S. Puškina

Osobní knihovna

Samuela Kollára

Osobní knihovna

Pavla Križka

Osobní knihovna

Daniela Krmana

Osobní knihovna

Zachariáše Mošovského

Osobní knihovna

Ladislava Novomeského

Osobní knihovna

Michala Rešetky

Osobní knihovna

Josefa Škultétyho

Osobní knihovna

M.R.Štefánika

Osobní knihovna

Petera Vajcíka

Osobní knihovna

Jaroslava Vlčka

Osobní knihovna

F. M. de Voltaira

Osobní knihovna

Woodrowa Wilsona

Osobní knihovna

Virginie Woolfové