Osobní knihovny > Geografické umístění knihoven

Vysvětlivky

NK - Národní knihovna ČR

NM - Národní muzeum v Praze

KNM - Knihovna Národního muzea v Praze

PNP - Památník národního písemnictví v Praze

LA PNP - Literání archiv Památníku národního písemnictví v Praze

Sv. - svazky

 

Česká Republika

Zobrazení na mapě ČR

Praha

ABRAMOWICZ Marjan Polský intelektuál
ARBES Jakub Český spisovatel, novinář, redaktor Národních listů
BAČKOVSKÝ František Český nakladatel, knihkupec a spisovatel
BARRANDE Joachim Francouzský přírodovědec, stavební inženýr, paleontolog
BARWIŃSKY Eugeniusz Polský historik a archivář
BASS Eduard Český prozaik, novinář, kabaretní herec, překladatel
BOLZANO Bernard Český pedagog, filozof, teolog a matematik
BRAHE Tycho de Dánský astronom, renesanční učenec
BUDOVEC Z BUDOVA Václav Český stavovský politik, českobratrský šlechtic
BUZKOVÁ Pavla Česká spisovatelka, divadelní kritička, esejistka
ČAPEK Josef Český malíř, spisovatel
ČECH Svatopluk Český básník a prozaik
ČELAKOVSKÝ Jaromír Český politik, historik, profesor dějin českého práva na UK
ČERNÝ Vratislav Český advokát a politik-Staročech
CHVÁLA Alois Český typograf, grafik pedagog v oblasti knihtisku, bibliofil
DANEŠ Jiří Český geograf, cestovatel, pedagog
DANKO Ladislav Český publicista, zájemce o okultismus a hermetismus
DENKSTEIN Vladimír Český historik umění, ředitel Národního muzea
DESTINNOVÁ Ema Česká operní pěvkyně, spisovatelka
DOBNER Gelasius Job Felix Český piarista, historik
DRECHSLER Branko-Vodnik Chorvatský literární historik a kritik
DUŠEK Bohuslav Český sběratel, bibliofil, člen Spolku českých bibliofilů
DVOŘÁK Antonín Český hudební skladatel
FRIČ Josef Václav Český politik, novinář
FRITZ Inác František Český profesor plastické chirurgie, působící na pražské univerzitě
FUČÍK Bedřich Český literární kritik a historik, ředitel několika nakladatelství
GABLER Vilém Český redaktor, politik, pedagog, romanista, překladatel
GUTH - JARKOVSKÝ Jiří Stanislav Český překladatel, pracovník olympijského hnutí
HAASE Bohumil Český nakladatel, knihtiskař a vydavatel
HARRACH Jan Nepomuk Český statkář a podnikatel, vlastenec, politik, publicista
HAVEL Rudolf Český literární historik, bibliograf, redaktor
HEYROVSKÝ Jaroslav Český fyzik a chemik, nositel Nobelovy ceny
HIRSCH Rudolf Filosof, žák a sekretář Franze Brentana
HLADKÝ Josef Český nakladatel a tiskař, knihkupec, knižní umělec, sběratel, vydavatel
HLAVA Josef Český sběratel, bibliofil, městský archivář a kronikář v Semilech
HOFFMEISTER Adolf Český spisovatel, publicista, dramatik, malíř, karikaturista
HOFMAN Alois Český filolog, germanista, překladatel
HÖGER Karel Český herec
HÜBNEROVÁ Marie Česká herečka
JELÍNEK Edvard Český polonista, organizátor slovanských vztahů
JELÍNEK Hanuš Český básník, překladatel, literární, divadelní a výtvarný kritik
JIŘINCOVÁ Ludmila Česká malířka, grafička, ilustrátorka
JIRUŠ Bohuslav Český univerzitní mineralog, profesor farmakologie na lékařské fakultě UK
JOHN Jaromír Český spisovatel, umělec, vědec
JUNGMANN Antonín Český lékař - porodník
KADEŘÁVEK František Český profesor deskriptivní geometrie na ČVUT
KALÁB Method Český typograf, vydavatel, ředitel Průmyslové tiskárny v Praze
KALAŠOVÁ Marie Česká překladatelka, publicistka
KISCH Egon Ervin Český novinář, reportér, spisovatel
KNAP Josef Český literární historik a divadelní kritik, spisovatel
KOSEOVÁ – DUBROVSKÁ Tereza Česká básnířka a překladatelka
KOUTNÍK Bohuslav Český knihovník, pedagog, publicista, redaktor
KRATOCHVÍL Zdeněk Český malíř, karikaturista, publicista
KRAUS Arno Český romanopisec, doktor práv, překladatel
KRAUS Viktor Právník (JUDr.), pracoval jako vrchní poštovní rada c.k. Pošty, nositel Leopoldova řádu
KRECAR Jarmil Český básník, knihovník NM, sběratel, esejista, překladatel
KVAPIL Jaroslav Český básník, divadelní režisér a dramaturg, autor a překladatel
KYBAL Vlastimil Český historik, profesor University Karlovy
LAICHTER Jan Český nakladatel, odborný spisovatel
LANGER Eduard Český ethograf, továrník v Broumově, sběratel
LIFKA Bohumír Český literární a divadelní kritik, spisovatel, básník, dramatik
LUKASÍK Josef Český nakladatel
LUTZOW František Český diplomat, propagátor české kultury v Anglii a v Americe
MÁCHA Karel Hynek Český básník
MARTEN Miloš Český spisovatel, básník, překladatel, publicista
MASARYK Tomáš Garrigue Český filozof, spisovatel, první prezident ČSR
MENHART Oldřich Český písmař, knižní grafik a úpravce, učitel grafické školy
MULDNER Josef Český básník, prozaik, překladatel, středoškolský professor
MURKO Matija Slovinský slavista a literární historik, druhý předseda Slovanského ústavu
NÁPRSTEK Vojtěch Český sběratel, národopisec
NERUDA Jan Český básník, novinář a spisovatel, fejetonista
NIEDERLE Lubor Český slavista, antropolog, etnolog, archeolog
NOVÁČEK Josef Český sběratel-bibliofil
NOVÁK Arthur Český spisovatel, bibliofil, literární kritik
OBRÁTIL Karel Jaroslav Český básník, publicista, vydavatel, překladatel a novinář
OTTO Jan Český nakladatel
PALACKÝ František Český historik, spisovatel a politik
PAROLEK Radegast Prof. ruského jazyka a literatury, liter. historik a překladatel
PELCL Josef Český spisovatel, publicista a nakladatel
PETR Václav Český nakladatel a knihkupec
PINSKER Čeněk Český genealog, advokát ve Voticích, právnický spisovatel
POLÁČEK Václav Český nakladatel a publicista
POLÍVKA Jiří Český slavista, folklorista, profesor slovanské filologie
PROCHÁZKA František Serafínský Český básník, autor knih pro děti a mládež
RANTZAU Heinrich Dánský renezanční polyhistorik a humanista
REGAL Karel Český lexikograf, bibliograf, středoškolský profesor, romanista
ŘEHOŘ František Český národopisec, věnoval se především haličskému folkloru
REŠETAR Milan Český profesor vídeňské a záhřebské university
RESLER Kamill Český právník, sběratel-bibliofil, kulturní činitel
RUŚKIEWICZ Tomasz Polský inženýr, elektrotechnik
RYPÁČKOVÁ Anna Česká zdravotní sestra-ošetřovatelka T.G.Masaryka
ŠAFAŘÍK Pavel Josef Český slavista, básník, sběratel, vydavatel
ŠALDA František Xaver Český literární a divadelní kritik, spisovatel, básník, dramatik
SCHILLER Otomar Český kulturní historik, romanista, propagátor česko-italských styků
ŠIMÁČEK František Český tiskař, nakladatel, novinář
ŠLEBINGER Janko Ředitel Univerzitní knihovny v Lublani
SMETANA Bedřich Český hudební skladatel, zakladatel české národní hudby
SMIRDIN Alexander Filipovič Petrohradský knihkupec a vydavatel
ŠMURLO Jevgenij Francevič Ruský historik
SOKOL Karel Stanislav Český politik (Omladinář), redaktor, vydavatel, publicista
SONBERG Josef Český typograf, bibliofil a sběratel
SRDCE Alois Český knihkupec
ŠTORCH Richard Český cestovatel, fotograf, vůdce loveckých výprav
SVÁTEK Josef Český novinář, spisovatel historické prózy a románů, kulturní historik
SZÉLLA Farkas Prezident soudu v Debrecíně a Budapešti
TEIGE Karel Český teoretik umění a literatury, estetik, kritik
THOMAYER Josef Český profesor vnitřního lékařství na UK
THON Jan Český literární historik, knihovník, ředitel Městské knihovny v Praze
TOUFAR Josef Český farář, oběť komunistického komunistického režimu
TŮMA Karel Český novinář, redaktor Národních listů, spisovatel, politik
TYRŠ Miroslav Český historik umění, estetik, tělovýchovný pracovník, spoluzakladatel Sokola
VÁCHAL Josef Český výtvarník, tiskař, grafik, řezbář a spisovatel
VILÍMEK Josef Richard ml. Český nakladatel
VINAŘ Rudolf Český lékař
VLČEK Jaroslav Český literární historik
VOBORNÍK Jan Český literární histork, překladatel, dramatik
VOLF Josef Český literární a kulturní historik, knihovník
VRBA František Český překladatel, kritik, žurnalista
VRCHLICKÝ Jaroslav Český básník, dramatik, překladatel
VŘESOVEC Z VŘESOVIC Václav Český šlechtic, právník, rada komorního soudu
WAGNER Václav Český historik umění, památkář
WRANÝ Vojtěch Český lékař, mineralog a paleontolog
ZACHAR Otakar Český chemik, kulturní historik, sběratel, pivovarský odborník
ZENGER Karel Václav Bedřich Český filosof, přírodovědec
ZEYER Julius Český básník, spisovatel, překladatel, dramatik
ŽIVNÝ Jan Ladislav Český knihovník, bibliograf a spisovatel
ŽIŽKA Leoš Karel Český spisovatrel, knihkupec a nakladatel
ZUCKER Alois Český publicista, právník

Dobrá voda u Hartmanic

ADLER Šimon Český rabín, archivář, autor historických prací a studií o právech Židů

Jabkenice

Lány

MASARYK Tomáš Garrigue Český filozof, spisovatel, první prezident ČSR

Vysoká

DVOŘÁK Antonín Český hudební skladatel

Jihočeský kraj

Vodňany

HERITES František Český spisovatel, lékárník, starosta města Vodňan
HOLEČEK Josef Rodák ze Stožic u Vodňan, spisovatel a publicista
ŽAHOUR Blahomír Vodňanský rodák, středoškolský profesor, činný mj. krajansky ve Vídni, zakladatel a mecenáš městské galerie ve Bosňanech

Písek

BENEŠ Ivo Prácheňský regionalista
HEYDUK Adolf Český básník
MALÝ Jaromír Český žurnalista, redaktor, činný člen spolku Českých bibliofilů

Jihomoravský kraj

Brno

BŘEZINA Otokar Český básník, esejista
ČERNOHORSKÝ Ladislav z Boskovic Český šlechtic, šiřitel ranné renesance
DEML Jakub Český básník a spisovatel
FLORIAN Josef Katolicky orientovaný myslitel, literát, vydavatel, překladatel z francouzštiny a angličtiny
MACŮREK Josef Český historik, profesor na FF Masarykovy univerzity Brno
MAHEN Jiří Český básník, novinář, dramaturg, knihovník, režisér a divadelní kritik
VLČEK Jaroslav Český literární historik
VRZAL Augustin Řádový člen benediktinů v Rajhradě, významným literární historik a překladatel ruské klasické literatury

Královéhradecký kraj

Sobotka

ŠRÁMEK Fráňa Český básník, spisovatel, dramatik

Liberecký kraj

Liberec

CERMAN Jaroslav Český spisovatel, inženýr, odborník v oblasti textilnictví

Železný Brod

METELÁK Alois Český sklářský výtvarník, pedagog Odborné sklářské školy v Železném Brodě

Moravskoslezský kraj

Opava

GLABAZŇOVÁ Marie Česká spisovatelka, učitelka

Olomoucký kraj

Olomouc

ČERNOHORSKÝ Ladislav z Boskovic Český šlechtic, šiřitel ranné renesance
VOIGT Michal Václav Český univerzitní knihovník, pedagog

Prostějov

WOLKER Jiří Český básník, dramatik, esejista, překladatel

Plzeňský kraj

Plzeň

BUDIL Vendelín Český divadelní ředitel, herec, divadelní historik a publicista
ČELAKOVSKÝ Jaromír Český politik, historik, profesor dějin českého práva na UK
FELIX Emil Český středoškolský profesor, literární historik, kritik
HORA František Alois Český dramatik, autor veršů pro mládež a pedagogických příruček, překladatel
HUBKA Vladimír Český inženýr, položil základy nové vědní disciplíny - teorie technických systémů
KRULIŠ-RANDA Otokar Generální ředitel Báňské a hutní společnosti, prezident ÚSP
LÁBEK Ladislav Český kulturní historik, topograf a etnograf Plzeňska
SCHIEBL Jaroslav Kulturní historik Plzně, archivář a novinář, statistik, spisovatel, překladatel
SCHWARZ František Veřejný pracovník v Plzni, práce z oboru. Redaktor, zakladatel Plzeňských novin
ŠPELDA Antonín Český muzikolog
STRNAD Josef Historik a učitel, plzeňský městský archivář

Klenčí pod Čerchovem

BAAR Jindřich Šimon Český prozaik čerpající ze života Chodska

Středočeský kraj

Jabkenice

SMETANA Bedřich Český hudební skladatel

Kraj Vysočina

Moravské Budějovice

BŘEZINA Otokar Český básník, esejista

Zlínský kraj

Kroměříž

GILG Joannes Doktor medicíny
LAUTNER Kryštof Alois Český farář, děkan, oběť honu na čarodějnice

Zahraničí

Slovenská republika

KARDOSSOVÁ-KŘÍŽKOVÁ Drahotína Slovenská filatelistka
MOŠOVSKÝ Zachariáš Slovenský humanistický vzdělanec, církevní hodnostář

Bratislava

ĎUROVIČ Ján Slovenský farář, spisovatel
VAJCÍK Peter Slovenský univerzitní profesor, historik
VLČEK Jaroslav Český literární historik

Banská Bystrica

KOLLÁR Samuel Slovenský pedagog, historik, farář

Dolní Kubín

HVIEZDOSLAV Pavel Országh Slovenský básník, dramatik, překladatel

Martin

BOBOK Juraj Slovenský evangelický farář, rektor, sběratel starých církevních tisků
ČAPLOVIČ Vavrinec Slovenský sběratel knih, osobnost slovenského národního
HEČKO František Redaktor Matice slovenské, osvětový pracovník, člen Svazu
KRIŽKO Pavol Slovenský historik, archivář, pedagog
KRMAN Daniel Slovenský spisovatel, autor základů slovenské gramatiky
NOVOMESKÝ Ladislav Slovenský publicita a novinář, politický činitel, umělec
REŠETKA Michal Slovenský římskokatolický kněz, náboženský spisovatel a editor
SCHREIER Norbert Slovenský kaplan, pedagog, filosof
ŠKULTÉTY Jozef Slovenský literární kritik a historik, prozaik, jazykovědec
ŠTEFÁNIK Milan Rastislav Slovenský politik, generál francouzské armády, astronom

Skalica

ĎUROVIČ Ján Slovenský farář, spisovatel

Svätý Jur

JILEMNICKÝ Petr Slovenský spisovatel, novinář a učitel

Francie

Paříž

APOLLINAIRE Guillaume Francouzský básník

Německo

Wuppertal

KAFKA Franz Pražský spisovatel židovského původu, jeden z literárně nejvlivnějších a nejoceňovanějších spisovatelů 20.stol.

Itálie

Miláno

CÉSPEDES Alba de Italsko-kubánská spisovatelka, novinářka

Velká Británie

Londýn

ASHBEE Henry Spencer Britský bibliograf a obchodník

Rusko

Moskva

PUŠKIN Alexander Sergejevič Ruský básník, prozaik a dramatik

Petrohrad

VOLTAIRE Francois Marie de Francouzský spisovatel, filozof

Spojené státy americké

Bufallo (NY)

JOYCE James Irský spisovatel a básník

Charlotessville (VA)

FAULKNER William Americký prozaik a básník, nositel Nobelovy ceny za literaturu

Pullman (WA)

WOOLFOVÁ Virginia Anglická spisovatelka, esejistka, kritička

Washington D.C.

ANTHONYOVÁ Susan B. Zakladatelka ženského hnutí v Americe
CHAPMANOVÁ CATTOVÁ Carrie Americká feministka, vedoucí (NAWSA)
JEFFERSON Thomas Třetí americký prezident
WILSON Woodrow Dvacátý osmý americký prezident