Díky paní Janě Kozákové, pracovnici Městské knihovny v Praze, která nás upozornila na knihu nalezenou ve sbírce starých tisků Městské knihovny, přinášíme další svazek podepsaný K.H.Borovským. Titul je uveden i  je i v seznamu Havlíčkových knih vyhotoveném při pozůstalostním řízení. Jedná se o titul "Encyklopäedie der Kriegskunst zu Lande" J. von Guerarda z roku 1831.