Knihovna Karla Čapka se nachází v soukromém vlastnictví, její fond je pro veřejnost prozatím nepřístupný. Knihovna čítá téměř 2 000 svazků tištěných v češtině, francouzštině, němčině a angličtině, ale i španělštině, polštině a esperantu. Obsahuje převážně beletrii, poezii a drama, odbornou literaturu týkající se filozofie, sociologie, estetiky, literatury a jazykovědy, historie, jsou zde však také svazky týkající se zahradnictví, fyziky, psychologie a psychoanalýzy, genealogie, správné výživy, grafologie, stejně jako publikace věnované mystice a náboženství. Nacházejí se zde také kompletní vydání encyklopedií, jazykové slovníky, cestovní průvodce a několik periodik. Najdeme zde díla, která Čapek patrně užíval při práci na překladu moderní francouzské poezie, při přípravě doktorátu z filozofie, psaní pohádek, recenzí, dramat i povídek. Velké množství Čapkových knih obsahuje věnování či podpis autora nebo překladatele. Několik desítek knih nese podpis Karla Čapka, některé z knih obsahují vpisky podél textu, podtrhávání a zatrhávání v textu a výpisky na čtvrtkách papíru.

Zpracování knihovny Karla Čapka i zpřístupnění digitálních kopií z dokumentů knihovny rámci webové aplikace "Knihovny významných českých osobností" proběhlo se vzácným pochopením i podporou potomků K. Čapka, za což řešitelé projektu velmi děkují.