Z osobní knihovny Boženy Němcové se nám do dnešních dnů dochovalo pouze malé torzo. Ve fondech Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze jsou uchovány čtyři svazky. V knihách, nalezených v LA  Památníku národního písemnictví se neobjevuje však žádná stopa po vlastnictví knih Boženou Němcovou. Dalších sedm svazků, z nichž dva patřily celkem jistě Němcové se nacházejí v knihovně Muzea Boženy Němcové v České Skalici.  

Přístup ke zkoumání zmíněných svazků v LA PNP i k pořízení digitálních kopií částí zmíněných dokumentů a jejich zpřístupnění v rámci webové aplikace "Knihovny významných českých osobností" byl povolen vedením Literárního archivu Památníku národního písemnictví, jmenovitě paní PhDr. Naděždou Macurovou, vedoucí Literárního archivu PNP a panem Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem Památníku národního písemnictví, kterým tímto řešitelé projektu děkují.

Poděkování naleží také řediteli Muzea Boženy Němcové v České Skalici, Mgr. Milanu Horkému a dokumentátorce sbírek Lence Hubkové za jejich spolupráci a umožnění přístupu ke svazkům a povolení jejich zkoumání a zpřístupnění v rámci aplikace "Knihovny významných českých osobností".