P U Š K I N Alexander Sergejevič

1799 - 1837

Ruský básník, prozaik a dramatik

Moskva (RSFR):  Institut ruské literatury (Puškinskij dom) Akademie věd  - zatím nespecifikován počet svazků

Charakteristika: členění katalogu P. knihovny: I. Ruské knihy (položka 1 - 444).  II. Almanachy v ruštině (445-457). III. Časopisy a noviny ruské (458-529). IV. Knihy cizojazyčné (530-1505). V. Časopisy cizojazyčné (1505-1522). Dílo Montesquieovo "Bibliotheque de campagne", Francouzská encyklopedie (35 svazků), díla W.Shakespeara, eseje Montagnovy, spisy Montrémota, 3 svazky  Voltairovy "Histoire de Catherine II", 9 svazků "Dictionnaire philosophique" , díla Radiščeva, Karamzina a dalších autorů.  

Literatura:

MODZALEVSKIJ, B. L. . Biblioteka A. S. Puškina: bibliografičeskoje opisanije. S. Peterburg: 1910.

 MODZALEVSKIJ, B. L. Biblioteka A. S. Puškina: Priloženije k reprintovnomu izdaniju. Moskva: 1988.