K A R D O S S O V Á - K Ř Í Ž K O V Á Drahotína

1867 - 1944

Slovenská filatelistka

Podle seznamu, který si sama Křížková vedla v letech 1887-1895,je znímo, že šlo o 143 bibliografických jednotek, jež byly rozděleny do 2 skupin. První část obsahuje tituly, které dostala darem - 20 ks. Druhou skupiny tvoří tituly, které Křížková nabyla koupí. V doplnění knihovny Křížková pokračovala i v letech následujících, seznam bohužel není k dispozici. Je možno odhadovat, že za svého života seskupila Křížková cca 1 tis. svazků. V seznamu knih se nachází 40ks slovenských titulů a 9 titulů, které byly do slovenštiny přeloženy. Český jazyk je zastoupen 19 tituly a 6 přeloženými světovými tituly. Kromě slovenštiny a češtiny najdeme v seznamu i 10 titulů v němčině. Typologicky obsahovala knihovna učebnice, zájem o jazyky a jazykovědu, dále pak Komenského Labyrint světa..., tzv. ženskou literaturu, verše pro děti, sborníky, periodika, ve kterých byly uveřejněny literárně odborné články a přednášky. Sama Křížková přispívala do několika periodik.

 Literatura:

SABOV, Peter. Osobné knižnice slovenských žien v 19. Storočí : jedinečný fenomén výskumu dejín knižnic na Slovensku [online]. Olomouc: Vědecká knihovna Olomouc, 2008 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW: <http://www.vkol.cz/data/soubory/import/konf17/17konf005-018-SABOV.pdf>.