F A U L K N E R  William

Americký prozaik a básník, nositel Nobelovy ceny za literaturu 

1897-1962

Charlotessville, Virginia (USA): knihovna University of Virginia - 219 titulů

Charakterisitka: literatura francouzská (Zola, Balzac, Hugo, Dumas,  Daudet, A.France, Shakespeare), ruská (Tolstoj, Dostojevskij), klasická (Dickens, Chaucer, Cervantes, Boccaccio),  ale i Joyce, T.Mann,  Faulknerovo vlastní dílo. Nechybí zde ani knihy, které měly pro Faulknera velký význam: Joyceho Odyseus vydaný v roce 1924, Swinburnovy básně a antologie Moderní knihy kritiky Ludwiga Lewisona z roku 1921, které nese také velké množství rukopisných poznámek . Většina knih obsahuje Faulknerův podpis s určením data a místa, je zde také několik dedikací a podpisů autorů a přátel. Do sbírek University of Virginia věnovala svazky v letech 1998 a 2000 Faulknerova dcera Jill Summersová.

Literatura:

University of Virginia Library. University of Virginia Library [online]. Virginia: University of Virginia [cit. 2009-12-12]. Albert and Shirley Small Special Collections Library: The William Faulkner Collection. Dostupný z WWW: http://www2.lib.virginia.edu/small/collections/faulkner/faulklib.html

WELLING, Bart H. Faulkner's Library Revisited. Mississippi Quarterly: The Journal of Southern Cultures. 1999, Vol. 52, Issue 3, June 1.

BLOTNER, J. William Faulkner's library, a catalogue.  Charlottesville: University Press of Virginia, 1964.