A P O L L I N A I R E Guillaume

1880 - 1918

Francouzský básník, dramatik a anarchista polského původu

Paříž (FR): Bibliothèque Historique de la Ville de Paris - 5.000 sv.

Charakteristika a historie: knihy, časopisy, brožury. Knihovna uchovávána v původním interiéru v básníkově bytě jak zůstaly po básníkově smrti. Knihovna zakoupila knihovnu od Apollinairova dědice Gilberta Boudara. Svazky obsahují Apollinairovy vpisky, kresby, rozsáhlé rukopisné dedikace, interfoliovaný exemplář Stendhalovy Věznice Parmské, s mnohými poznámkami a korekturami.

Literatura:

BOUDAR, G.; DÉCAUDIN, M. La Bibliothèque de Guillaume Apollinaire. Paris: Éditions du CNRS, 1983. Vol 1: livres.

BOUDAR, G.; CAIZERGUES, P. Catalogue de la bibliothèque de Guillaume Apollinaire.  Paris : Edition du Centre national de la recherche scientifique, 1987.

KHEL, R. Historická knihovna města Paříže. Čtenář. 1991, č.11, s. 384.