H V I E Z D O S L A V  Pavel Országh vlastním jménem Pavol Országh, pseudonymy Hviezdoslav, Jozef Zbranský, Syn ľudu a jiné

1849 - 1921

Slovenský básník, dramatik, překladatel

Dolní Kubín (SK): Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava -  1 142 knižních jednotek

Charakteristika: převažují především literární díla, ale i díla literárně vědecká, poetická estetická, filosofická. Velké množství klasických antických děl, díla 19. stol., světová literatura a v neposlední řadě literatura zachycující historii slovenského národního života. Známé je, že Hviezdoslav odebíral skoro všechny slovenské, některé maďarské a české noviny. Avšak noviny básník nearchivoval, dochovaly se jen fragmenty.

Literatura:

KOVAČKA, Miloš. Osobná knižnica Pavla Országha Hviezdoslava. Osobné knižnice dejatelov - zborník prispevkov ze seminára v Dolnom Kubíne v dňoch 6. -7. júna 1989. Martin: Matice slovenská, 1991. s. 35-40.