M O Š O V S K Ý  Zachariáš

1542 - 1587

Slovenský humanistický vzdělanec, církevní hodnostář a nitranský biskup, bibliofil, milovník umění

Slovensko: svazky z knihovny jsou v držení různých knihoven v rámci Slovenska - 310 odhalených tisků

Charakteristika: největší počet knih je z oblasti teologie. Další obsáhlou skupinu tvoří díla filosofická. Následují spisy právnické, jazykovědné, díla z období humanismu a renesance, ale i díla historická, zeměpisná, přírodopisná, matematická, geometrická, astrologická, medicínská a léčitelská. Jazyky: latina, řečtina, turečtina, italské, české a maďarské.

Literatura:

KOMOROVÁ, Klára. Vzácná knižnica turčianskeho rodáka. Knižnica. 2001, roč. 2, č. 2. s. 91-94.