A  N T H O N Y O V Á Susan B.

1820 - 1906

Zakladatelka ženského hnutí v Americe

Washington, D.C. (USA): Kongresová knihovna - 272 sv.

Charakteristika: svazky věnované obdivovatelkami snah Antonyové, oficiální zprávy o aktivitách v oblasti ženské otázky, časopisy zaměřené na toto téma (např. the Women journal). Ve většině svazků vpisky o získání knihy nebo autorovi.

Literatura:

The Library of Congress. Rare book and Special Collections Reading Room.Library and Papers of Susan B. Anthony. Washington (D.C.) : The Library of Congress, [2009] [cit. 2009-10-02]. Dostupný z WWW: http://www.loc.gov/rr/rarebook/coll/016.html.