W I L S O N  Woodrow

1854 - 1924

Dvacátý osmý americký prezident

Washington, D.C. (USA): Kongresová knihovna -  6.792 sv.

Charakterisika a historie: knihy, které Wilson užíval ještě v dětství: učební materiály ze školy, pozdější právické školy. Dále knihy s tématikou ekonomie, politky, historie a literatura, kterou si Wilson pořídil v době kdy vyučoval a také stovky knih, které mu byly věnovány v době jeho prezidentského působení.  Knihovna předána Kongresové knihovně v r. 1946.

Literatura:

The Library of Congress. The Library of Congress [online]. Washington (D.C.): The Library of Congress, [2009] [cit. 2009-10-02]. Rare book and Special Collections Reading Room.Woodrow Wilson Library. Dostupný z WWW: http://www.loc.gov/rr/rarebook/coll/263.html.