Ď U R O V I Č Ján

1894 - 1955

Slovenský farář, spisovatel

Bratislava (SK): Literárnovedný ústav SAV -  podstatná část novina periodik

Skalica (SK): v domě J.Ďurkoviče, který odkoupil Dr.Krivský - cca 4.000 sv.

Charakteristika: podstatnou část knihovny tvoří literatura teologická a všeobecně vzdělávací a také beletrie, s viditelnou snahou vlastnit slovenskou beletrii kompletně, také  svazky literárně-historické. V mnohých knihách nalezneme datované poznámky.

Literatura:

ĎUROVIČ, Slavomil. Ďurovičova knižnica v Skalici. Osobné knižnice dejatelov - zborník prispevkov ze seminára v Dolnom Kubíne v dňoch 6. -7. júna 1989. Martin: Matice slovenská, 1991. s. 94-100.