Č A P L O V I Č  Vavrinec

1778 - 1853

Slovenský sběratel knih, osobnost slovenského národního obrození

Martin (SK): Slovenská národní knihovna - prozatím blíže nespecifikovaný počet svazků

Charakteristika: knihovna zachována jako celek coby „Čaplovičovská knihovna". Zastoupena filosofická i dějepisná díla, dále pak jazykověda, výtvarná, hudební, encyklopedické a knihovnické dokumenty. Své místo mají ve fondu knihovny i díla geografická, astronomická, technická, matematická, chemická, fyzikální, botanická, zoologická, mineralogická. Jazykově jsou zastoupena i díla v maďarštině, což bylo autorovy dosti vyčítáno.

Literatura:

MAŤOVČÍK, Augustín. Osobnosť Vavrinca Čaploviča a jeho bibliotéka. Knižnica. 2003, roč. 4, č. 10. s. 507-508.