KARDOSSOVÁ-KŘÍŽKOVÁ, Drahotína

(7. dubna 1867 - 24. září 1944)

Podle seznamu, který si sama Křížková vedla v letech 1887-1895, víme, že šlo o 143 bibliografických jednotek, jež byly rozděleny do 2 skupin. První část obsahuje tituly, které dostala darem - 20 ks. Druhou skupiny tvoří tituly, které Křížková nabyla koupí. V doplnění knihovny Křížková pokračovala i v letech následujících, seznam bohužel není k dispozici. Odhadujeme, že za svého života seskupila Křížková cca 1 tis. sv. V seznamu knih se nachází 40ks slovenských titulů a 9 titulů, které byly do slovenštiny přeloženy. Český jazyk je zastoupen 19 tituly a 6 přeloženými světovými tituly. Kromě slovenštiny a češtiny najdeme v seznamu i 10 titulů v němčině. Typologicky obsahovala knihovna učebnice, zájem o jazyky a jazykovědu, dále pak Komenského Labyrint světa..., tzv. ženskou literaturu, verše pro děti, sborníky, periodika, ve kterých byly uveřejněny literárně odborné články a přednášky. Sama Křížková přispívala do několika periodik.

 

Bohatá osobní korespondence poukazuje na systematické udržování přátelských vztahů s předními slovenskými ženami. A právě tyto ženy se zmiňují o množství knih, které u Křížkové viděly.

Literatura:

Sabov, Peter. Osobné knižnice slovenských žien v 19. Storočí : jedinečný fenomén výskumu dejín knižnic na Slovensku [cit. 2009-11-04]. [HTML dokument] dostupný z WWW: <http://www.vkol.cz/data/soubory/import/konf17/17konf005-018-SABOV.pdf>.