K A F K A Franz

1883 - 1924

Pražský spisovatel židovského původu, jeden z literárně nejvlivnějších a nejoceňovanějších spisovatelů 20.stol.

Wuppertal (Německo) - Bergische Universität - 300 sv.

Charakteristika a historie: Dostojevskij, Flaubert, Kleist, Grillparzer. Literární časopisy, katalogy velkých nakladatelství, velké množství "neliterárních titulů" - dobrodružné povídky, biografie a autobiografie, cestopisy, např. : "Počátky vzduchoplavby" z edice Populárněvědecké knihy pro školu i domov, "Aktický Robinson" z edice Cest za dobrodružstvím, dále "Cukrový baron" a "Vyprávění Förstera Flecka o jeho osudech za napoleonského tažení do Ruska..." a další. Knihy obsahují često dedikace Kafkových přátel. 

Kafkova sestra Ottla uchovala knihovnu po Kafkově smrti. Poté, co byla Ottla deportována do Terezína, byl její byt zapečetěn a knihovna byla přemístěna do skladiště konfiskovaného židovského majetku. Díky skutečnosti, že ve zmíněném skladišti pracoval spisovatel H.G.Adler, který si všiml dedikací v knihách a uchoval je pohromadě, se knihovna uchovala jako celek. Knihovna se poté dostala do majetku neznámé osoby, která prodala sbírku mnichovskému antikvariátu Theodor Ackerman, odkud byla v r. 1982 prodána Výzkumnému pracovišti pro pražskou literaturu (Forschungsstelle für Prager Deutsche Literatur) na Univerzitě ve Wuppertalu. Knihovna není, jak dokazují některé prameny, kompletní (původně měla mít knihovna kolem 400-500 svazků).  Replika knihovny, která byla  podle seznamu H. Blanka sestavena H.Bindrem byla darována firmou Porsche AG Společnosti Franze Kafky v Praze, kde je po dohodě přístupna veřejnosti.   

Literatura:

BLANK, H. V Kafkově knihovně/ In Kafkas Bibliothek. Praha: Nakl.Franze Kafky, 2004. Českoněmecké vydání.