K R I Ž K O  Pavol

1841-1902

Slovenský historik, archivář, pedagog

Martin (SK):  Muzeálna slovenská spoločnosť - 1562 sv.

Charakteristika a historie: z původních 1562 svazků se do dnešního dne dochovalo pouze torzo této knihovny v počtu 486 svazků. Slovenská literatura a časopisy z doby vydání v 19. stol. tvoří přes ½ fondu. 27 titulů je bez data vydání, 17 titulů je z 18. stol., 17. stol. reprezentují 4 tituly, 16. stol. 6 titulů a 2 tituly pocházejí z 20. stol. (konkrétně z roku 1901). Nejpočetněji je zastoupena slovenština, následuje čeština, 2 polské tituly a jeden titul chorvatský. Z neslovanských jazyků vede maďarština, dále tituly latinské, rumunské a jeden italský. Muzeálna slovenská spoločnosť vlastní knihy od roku 1911.

Literatura:

SABOV, Peter. Osobná knižnica Pavla Křížku. Osobné knižnice dejatelov - zborník prispevkov ze seminára v Dolnom Kubíne v dňoch 6. -7. júna 1989. Martin: Matice slovenská, 1991. s. 94-100.