V A J C Í K  Peter

1902 - 1985

Slovenský univerzitní profesor, historik

Bratislava (SK): Múzeum školstva a pedagogiky - 504 sv.

Charakteristika: převládají díla z oblasti dějin školství a pedagogiky, pedagogické teorie, všeobecné a kulturní historie, encyklopedické práce, zastoupeny jsou i dějiny středních škol. Svazky ve slovenštině, maďarštině, a němčině. Zastoupena je i literatura z meziválečného období. Cenou součástí této osobní knihovny je „Ratia educationis" I a II z roků 1777 a 1806.

Literatura:

MICHALIČKA, Vladimír. Osobná knižnica prof. Petra Vacika. Osobné knižnice dejatelov - zborník prispevkov ze seminára v Dolnom Kubíne v dňoch 6. -7. júna 1989. Martin: Matice slovenská, 1991. s. 85-93.