C H A P M AN O V Á    C A T T O V Á   Carrie

1859 - 1947

Americká feministka, vedoucí Amerického národního ženského sdružení (National American Women Suffrage Association)

Washington, D.C. (USA): Kongresová knihovna - původně 6.487 sv.

Charakteristika: knihovnu věnovala Kongresové knihovně Chapmanová jménem svého sdružení. Sbírka obsahuje kromě svazků patřících Chapmanové také svazky z osobních knihoven dalších členek tohoto sdružení: Susan B.Anthonyové, Alice Stone Blackwellové, Julie Ward Howeové, Mary A.Livermoorové, Elisabeth Smith Millerové, Elizabeth Cady Stantonové, Lucy Stonové a dalších členek.

Literatura:

The Library of Congress. The Library of Congress [online]. Washington (D.C.): The Library of Congress, [2009] [cit. 2009-10-02]. Rare book and Special Collections Reading Room. Carrie Chapman Catt Collection. Dostupný z WWW:  http://www.loc.gov/rr/rarebook/coll/043.html.