ČECH Svatopluk

21. 2. 1846 - 23. 2. 1908

český básník a prozaik

Praha: NK ČR - 1895 tisků (přes 3000 sv,).

Charakteristika: česká literatura, německé, ruské, francouzské spisy, učebnice, časopisy, Heyduk, Jirásek,  Rais, Vrhclický, Mrštík V., básně, dedikace Sv. Hurbana Vajanského, světová beletrie, dějiny literatzury, filozofie, přírodověda, encyklopedie, etnografie.

Literatura:

Vacek, J. Knihovna Svatopluka Čecha. Národní knihovna České republiky. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od prvotisků do konce 19.stol. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006. S. 146-148