V L Č E K Jaroslav

1860 - 1930  

Český literární historik, autor Dějin české literatury

Praha: NK ČR - 3487 spisů v 5607 sv.

Brno: Univerz. Knihovna - počet neurčen

Martin (SK): Muzeálna slov. spoločnost - cca 20 sv.

Bratislava (SK): Univerzitná knihovna - počet neurčen

Charakteristika: 649 tisků  z 19. století, z počátku 20. století 143 tisků., slovacika, bohemika jazykové oblasti, noviny, literatura, kulturní historie, beletrie, překlady, staré tisky 16. a 17. století., filologie.

Literatura:

KUKUČOVÁ, D.  Knihovna Jaroslava Vlčka.  Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od prvotisků do konce 19.stol. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006. S. 143-145.