K R M A N Daniel

1663 -1740

Slovenský spisovatel, autor základů slovenské gramatiky, bojovník za svobodu vyznání, evangelický kněz

Martin (SK): Slovenská národní knihovna - prozatím blíže nespecifikovaný počet svazků

Charakteristika: tisky i rukopisy, po jazykové stránce dominuje latina a němčina. Maďarština, biblická čeština, francouzština, hebrejština zastoupeny jen výjimečně. Ve fondu knihovny najdeme tisky s náboženskou, historickou a filozofickou tématikou. Zastoupeny jsou zde i zajímavé deníky. Pokud v ojedinělých případech Krman své knihy podepisoval, tak podle místa svého narození s pomocí rukopisného exlibris.

Literatura:

Historická knižnica Daniela Krmana. Knižnica. 2003, roč. 4, č. 10. s. 474.