N O V O M E S K Ý Ladislav

1904 - 1976

Slovenský publicita a novinář, politický činitel, umělec, literární teoretik

Martin (SK):  Matice slovenská - 347 sv.

Charakteristika a historie: literární umělecká díla, odborně-politické zaměřená literatura, umělecká literatura v originále a v překladech, literatura lingvistická, literárně-vědná a pedagogická. Nejpočetnější jsou slovenské a české tituly, najdeme zde ale i tituly ruské, maďarské, německé a anglické. Nejvíce poznámek a vyznačení jednotlivých veršů najdeme ve sbírkách Františka Halase. V některých knihách nacházíme decentní znaky vymezující text, který čtenáře zaujal. V knihách, které překládal, najdeme různé varianty překladu. Novomeský možná při četbě používal excerpční kartičky, což svědčí o určité úctě ke knize. Torzo knihovny získala Matice slovenská v roce 1989.

Literatura:

BEŇOVSKÝ, Jozef. Torzo knižnice Ladislava Novomeského v zbierkach Matice slovenskej. Osobné knižnice dejatelov - zborník prispevkov ze seminára v Dolnom Kubíne v dňoch 6. -7. júna 1989. Martin: Matice slovenská, 1991. s. 48-57.