R E Š E T K A  Michal

1794  - 1854

Slovenský římskokatolický kněz, náboženský spisovatel a editor

Martin (SK): Matica slovenská -  454 titulů

Charakteristika: do dnes se dochovala asi třetina původního obsahu. Knihovna byla rozdělena do dvou částí, a sice na literaturu cizojazyčnou a literaturu slovenskou. Knihy byly rozděleny do 5 tříd, svazky náboženské, právnické, lékařské, filosofické a filologické. Slovenská část obsahovala cca 900 až 1000 slovenských knih a rukopisů. Spisy pocházejí od 250 spisovatelů od 16. stol. až do novějších časů. Rešetka knihy rozdělil do 4 fakult, přičemž nejpočetnější byla náboženská a krásná literatura. Slovenské knihy vyhledával a sbíral od svých 15 let s cílem soustředit se na co nejbohatší materiál, který by prezentoval slovenskou minulost.

Literatura:

KLIMEKOVÁ, Agáta; Pribelská, Dagmar. Minulosť a přítomnost knižnice Michala Rešetku. Osobné knižnice dejatelov -zborník prispevkov ze seminára v Dolnom Kubíne v dňoch 6. -7. júna 1989. Martin: Matice slovenská, 1991. s. 122-127.