Š T E F Á N I K  Milan Rastislav

1880 -1919

Slovenský politik, generál francouzské armády, astronom

Martin (SK): Matica slovenská -  2960 sv.

Charakteristika a historie: obsahově knihovna jednoznačně naznačuje, že šlo o osobní odbornou knihovnu orientovanou na technické a přírodní vědy. Ve velké míře je zastoupena astronomie, fyzika, matematika, dále letectví, meteorologie, radiotelegrafika, geologie, zeměpis a cestopisy, filosofie, teologie a další. Knihovna obsahuje i několik neúplných ročníků periodik. Nejpočetnějšími autory v knihovně jsou: C. Flammarion, H. Poincaré, L. N. Tolstoj, O. D. Chvolson, G. Le Bon. Z jazykového hlediska jde o francouzskou knihovnu, což souvisí se Štefánikovým pobytem v Paříži. Následuje literatura v angličtině, italštině, němčina, španělština, ruštině, češtině, slovenštině a několik exemplářů v maďarštině. Knihovna byla uložena v Památníku svobodní (a to až do roku 1940) následně ve Slovenském národním muzeu, nyní je uložena v Matici slovenské.

Literatura:

JENERÁLOVÁ, Mária. Osobní knižnica Milana Rostislava Štefánika. Osobné knižnice dejatelov -zborník prispevkov ze seminára v Dolnom Kubíne v dňoch 6. - 7. júna 1989. Martin: Matice slovenská, 1991. s. 164- 170.