J O Y C E James

Irský spisovatel a básník

1882-1941

Bufallo, NY (USA): University of Bufallo - Lockwood Memorial Library - 467 sv.

Charakteristika a historie: slovníky, knihy Joycemu věnované, periodika (je zde mimo jiné osmnáct časopisů, které jsou všechny ze srpna 1929). Svazky, které vykazují podle zatrhávání veliký Joyceho zájem: Matharanova "Casus de matrimonio fere quingenti quibus applicat et per quos explicat sua asserta moralia circa randem materiím", Tolstojovy "Essays end letters" a "Maya der indische Mythus" Heinricha Zimmera a Allana Kardece kniha o spiritismu. Knihy v angličtiny v němčině, francouzšině a latině. Nejvíce zastoupení autoři: Richard Aldington, Jane Austenová, Padraic Colum (mezi jinými jeho "Adventures of Odysseus and the Tale of Troy" z roku 1918), C.K. Ogden (jazykovědné knihy o angličtině), G.B. Shaw, W.B.Yeats, Ezra Pound, Henrik Ibsen a T.S.Eliot. Minimálně polovinu knihovny tvoří teoretická literatura - dějiny Irska a místopis Dublinu, jazyková literatura, orientální literatura, historie britské literatury. Odpovídající Joyceovu zájmu jsou především také knihy o angličtině v určitých obdobích, knihy o anglické a irské hudbě, překlady Homérovy Odyssey a Ilias. V knihovně nalezneme také knihy Joyceových současníků pojednávající o Joyceho práci, především Odysseovi a životopisné práce o něm. Rukopisné poznámky v angličtině i ve francouzštině. Ve sbírkách University of Bufallo je knihovna spolu s další pozůstalostí od roku 1950.

Literatura: 

CONNOLLY, T. The Personal Library of Jamese Joyce, a descriptive bibliography. Buffalo: University of Bufallo, 1955.