W O O L F O V Á Virginia

1882 - 1941

Anglická spisovatelka, esejistka, kritička

Pullman, Washington (USA): Washington State University - 4.500 titulů, v britských knihovnách rozptýleny další svazky (např. Sussex University)

Charakteristika: knihovna spojena s knihovnou manžela Woolfové, Leonarda Woolfa. Původně měla knihovna okolo 15.000 svazků. Francouzská literatura, knihy vydané nakladatelstvím Chatto and Windus, práce Woolfové ve všech jazycích včetně prvních vydání, signované edice a reprinty, „Dictionary of National Biography", která patřila jejímu otci, literární kritiky. Dále referenční literatura, slovníky, bedekry, biografie, politické a sociologické práce, historie, řečtí a latinští klasici (mnoho těchto svazků nese Leonardovy podpisy a poznámky), kapesní edice, knihy vydané v Hogarth Press, celé edice, první vydání děl členů skupiny Bloomsbury, knihy ze 17. a 18. stol. Poezie, romány, první vydání a reprinty Leonardových děl, soudobá britská literatura. Knihy převážně v angličtině, klasičtí autoři v latině. Dedikace autorů i přátel a příbuzných. Washington State University získala knihy v roce 1971, mimo jiné také sto padesát svazků, kterým Woolfová vytvořila novou vazbu. 

Literatura:

HOLLEYMAN, G. Catalogue of books from the Library of Leonard and Virginia Woolf Taken from Monk´s House...Brighton: Holleyman and Treacher, 1975.

KING. J.; MILETIC-VEJZOVIC, L. The Library of Leonard and Woolf, a short title catalog. Washington: Washington State University Press, 2003.