B O B O K Juraj

1768 - 1834

Slovenský evangelický farář, rektor, sběratel starých církevních tisků

Martin (SK): Matica slovenská -  5 sv.

Charakteristika: knihovna byla prakticky rozebrána, dnešní torzo tvoří 5 kusů, z nichž 3 nemají charakter knižních prací. Knihy byly rozděleny do skupin a jen první z nich obsahovala min. o 813 exemplářů. Můžeme předpokládat, že dominantní část knihovny tvořily práce teologické a filosofické, též díla církevně dějepisná (ve velké míře šlo o rukopisy). Nechyběly ani práce z oblasti krásné literatury, díla světových resp. evropských klasiků.

Literatura:

ŠIŠMIŠ, Milan M. Juraj Bobok a jeho knižnica. Osobné knižnice dejatelov - zborník prispevkov ze seminára v Dolnom Kubíne v dňoch 6. -7. júna 1989. Martin: Matice slovenská, 1991. s. 158-163.