Osobní knihovny > Osobní knihovna Mikoláše Alše > Seznam individualizovaných svazků > Přehled písemnictví českého doby nejnovější

Osobní knihovna Mikoláše Alše

Bačkovský, František
Přehled písemnictví českého doby nejnovější. Praha: Ed. Grégr, 1899. 299 s.
Rozměr: 18,5x13,5 cm.
Uložení knihy: Knihovna Památníku národního písemnictví, Praha, Fond osobní knihovny M. Alše.
Podpis M. Alše, exlibris M.A. a exlibris E.Svobody
exlibrisexlibris podpispodpis