Osobní knihovny > Osobní knihovna Mikoláše Alše > Seznam individualizovaných svazků > Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Mladoboleslavském

Osobní knihovna Mikoláše Alše

Bareš, František
Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Mladoboleslavském. Praha: Nákl. Archeologické komisse při České akademii Fr. Josefa, 1905. 412 s.
Rozměr: 26x19,5 cm.
Uložení knihy: Knihovna Památníku národního písemnictví, Praha, Fond osobní knihovny M. Alše.
Na tit. straně podpis M. Alše
podpispodpis