Osobní knihovny > Osobní knihovna Mikoláše Alše > Seznam individualizovaných svazků > Upomínky na národní výstavu českoslovanskou roku 1895

Osobní knihovna Mikoláše Alše

Adámek, Karel
Upomínky na národní výstavu českoslovanskou roku 1895. Praha: Ed. Grégr, 1896. Roč.XXX., č. 4. 166 s. Ed. Matice lidu.
Rozměr: 17x10,5 cm.
Uložení knihy: Knihovna Památníku národního písemnictví, Praha, Fond osobní knihovny M. Alše.
Exlibris M.A. a exlibris E. Svoboda, na tit.straně podpis M.Alše
exlibrisexlibris podpispodpis