Osobní knihovna K. H. Borovského

Jungmann, Josef
Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna. Praha: Knjžecj arcibiskupská knihtiskárna, u J. Fetterlowé, řjzenjm W.Špinky , 1835. Djl I., A-J. 1031 s.
Rozměr: 27x22 cm.
Uložení knihy: Muzeum Vysočiny , Havlíčkův Brod, Knihovna Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
Kniha obsahuje podpis H. Borovský 1843. Všech pět dílů tohoto slovníku je takto označeno. Kniha je uvedena v Havlíčkově seznamu "Zaznamenané knihy", nenachází se však v seznamu pozůstalostním. Pozoruhodné je, že všechny podpisy na titulních stranách pěti dílů tohoto slovníku vypadají totožně (viz. připojené tit.listy dalších 4 dílů), a také fakt, že již v roce 1843 Havlíček použil pseudonym "Borovský" (je však samozřejmě možné, že Havlíček koupil celý slovník později). Tento slovník darovala Karla Havlíčková (neteř K.H.Borovského) v roce 1900 Františku Bartošovi, řediteli reálky v Praze Vršovicích. Ten jej později, v roce 1929 věnoval Prof. Dr. Josefu Jeriemu, pražskému gynekologovi a porodníkovi. Ten jej v roce 1948 předal Městu Havlíčkův Brod. (Převzato z informací od Z.Zborovské, všechny doklady od "putování" tohoto slovníku jsou uchovány ve sbírkách muzea.)
deskydesky vpiskyvpisky
tit.stranatit.strana tit.strana II.dílutit.strana II.dílu
tit.strana III. dílutit.strana III. dílu tit.strana IV.dílutit.strana IV.dílu
tit.strana V.dílutit.strana V.dílu