Osobní knihovna Zdeňka Fibicha

Donizetti, Gaetano
Die Favoritin: oper in 4 Acten . Braunschweig: Henry Litolff (10864), s.a. 204 s. Ed. Collection Litolff.
Rozměr: 27,5 x 12,5 cm.
Uložení knihy: Knihovna Ústavu hudební vědy FF UK v Praze, Praha, Knihy z os.knihovny Z.Fibicha začleněné do fondu.
Klavírní výtah, text německy od Franze Abta. Razítko Ústavu pro hudební vědu. Vpisky
titulní stranatitulní strana vpiskyvpisky